نمایندگی رسمی موتورهای گشتاور بدنه مربعی OEMER
ازماهسپتامبر 2013 شرکتبزرگ”موتورهایگشتاورOEMER”ایت...
نمایندگی مجاز گیربکس ییلماز (Yılmaz)
قرار داد اخذ نمایندگی فروش بزرگترین تولید کننده گیربکس...
تغییر نوع شرکت:
بدلیلتوسعهوگسترشسریع،شرکتمانازتاریخ 6 مه 2015 بهیکشرکت ...
در نمایشگاه پلاست اوراسیای استانبول 2015 حضور بهم خواهیم رساند
6-3 دسامبر، در نمایشگاه پلاستاوراسیای استانبول حضور بهم...

انواع محصولات